РЕЙКИ

Най-просто казано това е древен източен метод за развиване на вътрешните ни сили и способности чрез събуждане на връзката ни с универсалната жизнена енергия.
Като цяло Рейки е система за духовно развитие на личността, която ни дава възможност да открием източника на щастие в нас самите, да погледнем на живота си по коренно различен начин и да имаме силата да променим нещата, които не ни носят удовлетворение.
Свойството от рейки, което най-много се използва и разпространява е нейният лечителски аспект. Най-често тя се определя, като енергийна система за холистично лечение, която усилва естествените умения на организма за самолечение и потенциалните ни лечителски способности. Това е абсолютно вярно, но още по-вярно е и това, че рейки представлява духовен път за развитие и е в състояние да промени изцяло живота ни, като ни помогне да преоткрием себе си и собствените си възможности преодолявайки кармични блокажи и препятствия.
Въздействието на Рейки е върху всички енергиинйи нива – физическо, емоционално, ментално и духовно. Тя възстановява и хармонизира телесното ни и душевно равновесие, но все пак не отменя лекарската помощ, а само я подпомага и допълва, като засилва самовъзстановителната функция на организма и въздейства върху причините за заболяването.

ВЪЗМОЖНОСТИ И РАЗВИТИЕ С РЕЙКИ

Всички без оглед на възраст, пол, религия, професия могат да практикуват и ползват в най-различни аспекти проявлението на Рейки.
На хората със здравословни проблеми тя помага за отстраняване на блокажите и възстановяване на баланса между тяло, ум, емоции и дух; отстранява ежедневния стрес и дава възможност за хармонизиране и бързо възстановяване; спомага за личностното израстване и разгръщане на потенциалните ни възможности.
На хората с метафизични и духовни търсения Рейки практиката помага за достигане на различни трансперсонални нива на изживяване и разширяване на съзнанието.

ОБУЧЕНИЕ В РЕЙКИ

По традиционната система на д-р Микао Усуи обучението има само три нива.
Първо ниво дава достатъчно възможности за лечение и самолечение и при редовно практикуване на рейки-сеанси, развива енергийната ни сензитивност, спомага за цялостната хармонизация и възстановяване на психофизическото ни равновесие и цялостно благополучие.
Обучението се провежда два дена, независимо дали е индивидуално или групово. Включени са медитационни техники и допълнителни езотерични познания.
Второ ниво увеличава развитите ни вече енергийни умения и ни позволява да се докоснем до трансцедентни аспекти от нашето съществуване – води ни към опознаване и възприемане на свят, неуловим за нашите физически сетива.
Обучението се провежда също в два дена. Изучават се трите основни символа на Рейки и работата с тях. Прилагат се различни медитационни техники и един холотропен сеанс.
Трето ниво е нивото на рейки-мастер, което изисква около 3 г.. практика в другите две нива и определени познания в света на метафизиката, трансцедентното и духовното.
И най-важното: изисква се желание не просто да обучаваш, а да продължиш и да се самообучаваш, като превърнеш Рейки в свой естествен начин на живот.
Информация за обучението – след контакт с мастера.

С течение на времето всеки рейки-мастер оформя свой стил на обучение и този стил естествено е свързан с неговият личен опит и практика, с аспектите и възможностите на рейки, които самият той ползва, с дълбочината, до която е стигнал, както и с опитностите, които е придобил и развил в себе си.

Много мастери наблягат повече на инциацията, отколкото на самото провеждане на обучението.Често това оставя големи празнини и объркване в инициираните.
Независимо, че инициацията е съществен момент в рейки – посвещението, не по-малко важен е целият процес на обучение, всичко, което се случва по време на двудневния курс с учениците, въпросите, които се задават, темите, които се обсъждат, както и практиките, които се провеждат.
За съжаление днес се провеждат много и разнообразни курсове по рейки по бързи и съкратени процедури. Съкращава се времето между различните степени, което не дава възможност на практикуващия да постигне дълбочина в познанието. Многото по брой степени и символи пренасочват вниманието към развиване на умения за запаметяване и визуализация, но малко хора си задават въпроса имаме ли наистина свободно и широко пространство в себе си за поемането на цялата тази символна енергия?
Известно е, че будистките монаси са работели с по два-три символа през целия си живот, въпреки че животът им е бил отдаден изцяло на себепознанието и духовната трансформация. А днес, в нашия забързан, трескав и напрегнат начин на живот, да си представяме че изкарвайки десетина разновидности на рейки обучението и научавайки трийсетина символа ще придобием невероятна сила и езотерични възможности, е меко казано несъстоятелно.
Няма преки и бързи пътища към истинското, стойностното и дълбочинно себепознание и трансформация. Посвещението и инициациите са единствения механизъм за ускоряване на тези процеси, който съществуването ни е дало. Но след тяхното получаване предстои дълга и лична работа с вътрешното ни пространство. И тази работа не е отегчителна, а е изпълнена с радост и удивление от промените, които настъпват, както вътре в нас, така и изцяло в живота ни.
Повечето обучения по рейки, които се провеждат са групови, но те могат да бъдат и индивидуални. Моята практика ми показа, че индивидуалните обучения са не по-малко стойностни от груповите. И в двата случая курсовете са двудневни, а времето за провеждане варира от 6 до 8 часа на ден. В рейки-курсовете са включени медитативни и дихателни практики, както и теми по избор на курсистите.
Отделно и ежедневно провеждам занимания по Ошо-медитации и други медитативни техники, както и ребъртинг сеанси и холотропни дихателни сесии.

ТАКСИ

Цените и заплащането за обучение по рейки и подобни духовно-езотерични занимания винаги са били обект на противоречиви мнения и нагласи. Би могло да се каже, че тази тема е като отваряне кутията на Пандора. Аз няма да отварям тази кутия, но няма и да се правя, че тя не съществува.
Даването и получаването са двете страни на една и съща монета. Съществуването така е подредило живота, че тези две страни неизменно присъстват в него. И когато искаме да се възползваме само от едната страна на тази монета, рано или късно, заплащаме висока цена за шмекеруването си.
В езотеричните форуми често се споделя мнението, че за духовността не трябва да се плаща. Но в действителност нещата не стоят по този начин. Нищо на този свят не се получава без съответното заплащане под каквато и да било форма.
За самата възможност да се въплътим в тяло и да изживеем насладите /или мъките/ на земното съществуване плащаме с болката и различните изживявания по време на раждане. За пристрастяването ни към външните забавления и материалните удобства плащаме с разочарования и болести в старостта.
Духовните обучения в древността са продължавали години наред, при което ученикът е чиракувал при майстора и му е служел предано и безпрекословно, като го е обслужвал изцяло. Да отдадеш живота си в служене е доста по-скъпо заплащане за придобиване на духовно-езотерични умения, но в отговор на това и получаването е на доста по-дълбоко ниво.
Ако днес поискаш да отидеш в който и да е ашрам, независимо дали е в Индия или в Европа, отново ще трябва да платиш немалка сума за обучението и престоя си или да ги отработиш, ако има такава възможност.
Всеки сам решава кое за него е приоритетно и в какво да инвестира финансовата си енергия. Избора, който ще направите, ще бъде правилният за вас.

РЕЙКИ – ЛИНИЯ

Когато за пръв път чух да се говори за рейки-линия и за 7-мо, 8-мо коляно на рейки родословие ми се видя доста странно. Ясно е, че не това е най-важното за развитието ни чрез рейки. Не казвам, че не е от значение от кого ще получиш рейки-инициация. Всеки мастер или духовен учител е канал, през който енергията протича. По време на инициация количеството енергия, което той провежда до ученика зависи от чистотата на неговия духовен енергиен канал, или както се казва учителят може да те отведе само дотам, докъдето той сам е стигнал.
Но от не по-малко значение е това, което ти сам правиш със себе си – времето, което отделяш за рейки, методите, които използваш, интроспективното наблюдение на собственото ти развитие и прилагане на рейки в живота.
Отношението към рейки-линията трябва да е като към символите – добре е да я уважаваме, но не и да я манифестираме.
С уважение споменавам рейки-линията, по която дарът на рейки достигна до мен:
Микао Усуи – Чуджиро Хаяши – Хауайо Таката – Ваня Туейн /Канада/ – Айла Норламо /Финландия/ – Улла Алгрен /Финландия/ – Неда Иванович.

lotos

Advertisements
%d bloggers like this: